Spectrasfalt Safegrip

Dwa w jednym - użytkowa nawierzchnia o właściwościach hydroizolacji do budownictwa dróg, mostów, parkingów i nie tylko...

Safegrip to wykańczająca nawierzchnia o grubości od 4 do16 mm, pełniąca jednocześnie funkcję hydroizolacji wykonana ze specjalnego, modyfikowanego bitumu w układzie z podwójną warstwą kruszywa do stosowania na asfalt, beton, drewno budowlane.

podstawowe funkcje i zastosowania

 1. Zapobieganie erozji i penetracji wody oraz wnikaniu soli w ochraniane podłoża.
 2. Renowacja zerodowanych asfaltów i betonów,
 3. Wytworzenie trwałej nawierzchni, stosowanej w miejscach gdzie mogą występować także duże obciążenia ruchu lub szczególnie wrażliwych na poślizgi, tj.:
  1. drogi, skrzyżowania, rampy najazdowe, podjazdy,
  2. nawierzchnie mostów i chodników mostowych - jako cienkowarstwowe nawierzchnie ścieralno - ochronne zapobiegają powstawaniu tzw. "filmu lodowego"
  3. mola, pomosty, wiadukty, mosty i mostki drewniane,
  4. ścieżki rowerowe, chodniki i ścieżki dla pieszych, nawierzchnie wiaduktów i kładek dla pieszych, itp.
 4. Jako samodzielna hydroizolacja lub dodatkowe uszczelnienie w tzw. "trudnych miejscach": styk nawierzchni asfaltowej z krawężnikiem, uszkodzeniach ciągłości hydroizolacji itp.
 5. Przeznaczony jako warstwa hydroizolacyjna pod układane na gorąco nawierzchnie asfaltowe.
 6. Nawierzchnia na parkingach zapewniająca bezpieczeństwo ruchu (szorstkość oraz kolory), ze szczególnym uwzględnieniem parkingów wielopoziomowych odkrytych (nawierzchnia + hydroizolacja).
 7. Dzięki możliwości uzyskania różnych kolorów (czarny, biały, szary, żółty, zielony, beżowy, czerwony) w połączeniu z naturalnymi kruszywami (lub barwionymi, także farbami fluorescencyjnymi) jest przeznaczony do wykonywania poziomych oznaczeń na nawierzchniach asfaltowych lub betonowych na drogach, skrzyżowaniach, pasach ruchu, schodzących lub rozwidlających się dróg.
 8. Do wykonania bezpiecznych, miękkich nawierzchni na placach zabaw i boiskach dla dzieci (zamiast kruszywa stosuje się poliuretan).

zalety Spectrasfalt Safegrip

aplikacja: łatwa, na zimno, przy użyciu prostych narzędzi.
podłoże: może być suche lub wilgotne o nierównościach powierzchni sięgających kilku mm i kącie nachylenia np. podjazdu do 45°. Prawie we wszystkich przypadkach należy oczyścić powierzchnię poprzez piaskowanie, śrutowanie lub mycie ciśnieniowe wodą. Powierzchnie silnie absorpcyjne powinny być zwilżone wodą, lecz bez pozostałości w postaci kałuż.
temperatury eksploatacji: w zakresie temperatur, występujących w praktyce elastyczność lepiszcza jest nie mniejsza niż 400%. Dodane polimery nadają warstwie wykańczającej wysoką odporność na temperaturę, utrzymują kohezję i plastyczność nawet w niskich temperaturach.
Nie występuje zjawisko pękania i łuszczenia się na drgających płytach mostowych.
właściwości układu: hydroizolacja, bardzo duża odporność na ścieranie i naciski, zapewnienie tarcia przy zamarzających opadach deszczu lub osadzającej się mgle, duża adhezja i kohezja, paroprzepuszczalność, możliwość mostkowania włosowatych pęknięć predysponują Safegrip do różnorodnych zastosowań.

 1. Spectrasfalt Safegrip
 2. Spectrasfalt Safegrip
 3. Spectrasfalt Safegrip
 4. Spectrasfalt Safegrip
 5. Spectrasfalt Safegrip
 6. Spectrasfalt Safegrip
 7. Spectrasfalt Safegrip
 8. Spectrasfalt Safegrip
 9. Spectrasfalt Safegrip
 10. Spectrasfalt Safegrip
 11. Spectrasfalt Safegrip
 12. Spectrasfalt Safegrip
 13. Spectrasfalt Safegrip
 14. Spectrasfalt Safegrip
 15. Spectrasfalt Safegrip
 16. Spectrasfalt Safegrip
 17. Spectrasfalt Safegrip
 18. Spectrasfalt Safegrip
 19. Spectrasfalt Safegrip
przewiń do góry