Pokrycia dachowe z folii PCV

Dachowe systemy hydroizolacyjne FATRAFOL SNajnowocześniejszy technologicznie materiał na dachy, baseny, hydroizolacje budowli, także zbiorników na wodę pitną...

Dachowe systemy hydroizolacyjne FATRAFOL-S stosowane są jako jedno powłokowe pokrycia dachowe na wszystkich typach budynków z płaskim lub spadzistym dachem na obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, administracyjnych, przemysłowych, rolnych. sportowych itp. System jest odpowiedni dla różnorodnych konstrukcji dachów tj. dla dachów jednopowlokowych i dwu powłokowych, wentylowanych i niewentylowanych. z warstwą izolacji termicznej, dachów odwróconych, spadzistych i płaskich oraz dla dachów z ruchem pieszym i kołowym, balastowych, nawadnianych ogrodów zielonych etc. Pokrycia dachowe systemu FATRAFOL-S mogą być układane na wszystkie ogólnie stosowane podłoża (beton, betonowe prefabrykaty, beton komórkowy, drewno, styropian, pianka z poliuretanu, płyty z włókien mineralnych, pokrycie bitumiczne). Folie aplikowane są tak nowym budownictwie, jak i przy naprawach, rekonstrukcjach czy modernizacji starszych obiektów.

Pokrycie z folii

Fatrafol nie wymaga żadnej konserwacji i charakteryzuje się długą żywotnością. W celu zapewnienia wysokich walorów produktów finalnych kierunki rozwoju oraz produkcja folii izolacyjnych w firmie Aliachem-Fatra podlega bieżącej kontroli i certyfikacji zgodnie z normą F.N ISO 9001 (Certyfikat systemu kierowania jakością) oraz F.N ISO 14004 (Certyfikat systemu ochrony środowiska naturalnego w zarządzaniu firmą).

Zalety

 • doskonalą odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • wysoka wytrzymałość, odporność na
 • naprężenia, elastyczność
 • bardzo dobra odporność chemiczna na działanie agresywnych substancji z atmosfery
 • wysoki stopień przepuszczalności pary wodnej
 • odporność na przebicia korzeniami rosnących roślin
 • doskonała zdolność do zgrzewania (łatwe naprawy uszkodzeń mechanicznych)
 • minimalne obciążenie konstrukcji nośnej dachu
 • minimalne ryzyko pożarowe obiektu
 • gwarancja higieny i nieszkodliwości dla zdrowia
 • łatwość wykonywania technologicznych uszczelnień np. klimatyzatory, anteny, wentylacje
 • materiał podlega recyclingowi

FATRAFOL 810

Folia hydroizolacyjna z PCV-P FATRAFOL 810 jest podstawowym typem hydroizolacyjnej folii dachowej. Materiał jest wzmocniony zbrojeniem z siatki poliestrowej, która gwarantuje wysoka wytrzymałość strukturalną i nadaje stabilizację wymiarów. Folie oprócz standardowego jasnoszarego koloru można wyprodukować w kolorach pomarańczowym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Materiał stosowany przede wszystkim jako jednowarstwowe pokrycie dachowe nowych obiektów, mechanicznie kotwione do podkładu, bez warstwy dociążającej. Jednowarstwowe izolacje na bazie folii Fatrafol 810 gwarantują minimalne obciążenie konstrukcji nośnej i znajdą zastosowanie przede wszystkim dla dachów bez możliwości przeniesienia dodatkowych obciążeń warstwą pokrycia.

FATRAFOL 807

Folia hydroizolacyjna z PCV-P FATRAFOL 807 jest hydroizolacyjną folią dachową z dolną warstwą odporną na działanie bitumów. Spodnia strona membrany wzmocniona jest podkładem z nietkanego włókna. W ofercie oprócz standardowego jasnoszarego koloru dostępne są folie w kolorach: pomarańczowym, czerwonym, niebieskim lub zielonym. Materiał znajduje szerokie zastosowanie przy renowacji istniejących pokryć bitumicznych z możliwością przyklejenia do podłoża lepikiem lub klejem poliuretanowym. Zastosowanie tego typu folii jest nadzwyczaj korzystne jeżeli konstrukcja dachu nie dopuszcza mechanicznego mocowania folii czy przeciążenia dachu.

FATRAFOL 808

Folia hydroizolacyjna z PCV-P FATRAPOL 808 jest hydroizolacyjna dachową folią ze zintegrowaną warstwą nietkanej włókniny. Produkowana w kolorze zielonym na dachach z zielenią przyjemnie wpływa na estetykę obiektu. Folia jest przeznaczona do pokryć dachowych w systemach dachów balastowych / nawierzchnią z kostki brukowej na podkładzie ze żwiru ora/ pod wegetacyjny kompleks warstw dachu z zielenią lub pod warstwę termoizolacji w tzw. "odwróconych dachach". Dzięki pełnej odporności na penetrację korzeni roślin działanie mikroorganizmów w glebie oraz pleśni, folia nie wymaga zastosowania dodatkowych izolacji zabezpieczających, nawet w przypadku dachów z uprawami intensywnymi.

FATRAFOL 804

Folia hydroizolacyjna z PCV-P FATRAPOL 804 jest homogeniczną folią dachową w kolorze szarym. Dostępna na zamówienie w kolorze pomarańczowym, czerwonym, niebieskim i zielonym. Materiał stanowi uzupełnienie systemu folii dachowych Fatrafol-S dla dachów o rozmaitym kształcie do opracowania detali (wentylacje, klimatyzatory, przyłącza technologiczne). Parametry folii związane z rozciąganiem i łatwością kształtowania materiału umożliwiają szczelne i szybkie wykonanie pewnych obróbek nawet ciężko dostępnych detali takich jak narożniki przyłącza o skomplikowanych kształtach .

FATRAPAR E

Folia paroszczelna FATRAPAR E jest specjalną folią na bazie modyfikowanego polietylenu. Produkowana jest w niebieskim kolorze. Znajduje zastosowanie jako warstwa paroszczelna w dachach z warstwą izolacji cieplnej. Charakteryzuje się wysoką szczelnością na przenikanie pary, tolerancją na bitumy i polistyren oraz odpornością na działanie agresywnych związków chemicznych i ich oparów. Materiał łatwy w montażu, nieszkodliwy dla zdrowia.

System izolacyjny FATRAFOL-H  

Charakterystyka i zastosowanie

System izolacyjny FATRAFOL-H przeznaczony jest do dwustronnie zabudowanych, zazwyczaj jednowarstwowych, powłok z folii jako izolacja placów budów przeciwko wilgoci przenikającej z gleby, wodzie pod ciśnieniem podskórnej i gruntowej, niektórym cieczom oraz radonowi. Folia przeznaczona jest do wytwarzania powłok izolacyjnych fundamentów wszystkich typów obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, administracyjnych, przemysłowych, rolnych, sportowych itd. Folia jest odpowiednia dla wszystkich typów środowiska o różnym stopniu agresywności chemicznej i biologicznej w zakresie temperatur od-20 "C do+40 °C. Na podstawie wieloletnich doświadczeń został w pełni opracowany i sprawdzony kompleksowy system izolacyjny do ochrony membran w trakcie jej eksploatacji. Służyć temu ma sposób tuczenia oraz asortyment akcesoriów uzupełniających. System w sposób jednoznaczny rozwiązuje problem szczelnych przejść w izolacji i obróbki detali. Oprócz poniżej opisanej folii FATRAFOL 803 firma FATRA oferuje inne typy folii do wykonywania hydroizolacji fundamentów i innych podziemnych części budowli. Informacje i dane o pozostałych typach folii z systemu FATRAFOL-H będą udostępnione na życzenie.

Zalety

 • wysoka wytrzymałość i zdolność do rozciągania
 • trwała wytrzymałość na ściskanie
 • doskonała zdolność spawania
 • odporność na działanie agresywnych wód gruntowych
 • sprężystość i zdolność do zginania w niskich temperaturach
 • doskonała odporność przeciwko perforacji
 • odporność na przebicia przez rosnące korzenie roślin
 • odporność na mechaniczne obciążenie przy osiadaniu budowy
 • nieszkodliwość do zdrowia i środowiska naturalnego

FATRAFOL 803

Folia hydroizolacyjna z PCV-P FATRAFOL 803 jest homogeniczną folią wyprodukowaną technologią walcowania i laminowania. Folia oferowana w brązowym kolorze oraz mlecznym i ostrzegawczym żółtoczarnym. Folia charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie większości kwasów organicznych, zasad, soli, a przeznaczona jest przede wszystkim do izolacji obiektów podziemnych i naziemnych przeciwko wodzie pod ciśnieniem i przesiąkającej, oraz jako warstwa systemów izolujących przeciwko przenikaniu cieczy i ługów odpadowych do wód gruntowych. Ze względu na bardzo niski stopień przepuszczalności radonu i możliwość wytworzenia paroszczelnych łączy i obróbki detali można wytworzyć z folii powłoki izolujące będące równocześnie barierą przeciw radonowi. Folia FATRAFOL 803 jest odpowiednim materiałem do izolacji tunelów, zbiorników naziemnych, jam. obiektów rolnych, budowli wodnych i składów produktów przemysłowych, których chemiczne działanie odpowiada odporności folii gwarantowanej przez producenta.

AQUAPLAST 805

Folia hydroizolacyjna PCV AQUAPLAST 805 jest wielowarstwową folią produkowaną, w technologii walcowania i laminowania. Oferowana jest w kolorze antracytu, zielonym i czarnym. Folia AQUAPLAST 805 przede stosowana jest do izolowania oczek wodnych, jeziorek przeznaczonych do hodowli roślin wodnych. Folia znajduje również zastosowanie do izolacji stawów rybnych, zbiorników przeciwpożarowych, mniejszych rezerwuarów wodnych, zbiorników do nawilżania itd. Folia charakteryzuje się doskonalą rozciągliwością, przystosowuje się do kształtu podłoża, jest odporna na przebicie korzeniami roślin.

FATRAFOL 790

Folia hydroizolacyjna z PVC-P FATRAFOL 790 jest wielowarstwową walcowaną i laminowaną folią z PVC-P. Materiał wzmocniony siatką poliestrową, która gwarantuje wysoką wytrzymałość strukturalną oraz stabilizację wymiarową. Folia produkowana jest w kolorze niebieskim. Folia FATRAFOL 790 stosowana jest przy budowie jak również przy pracach renowacyjnych istniejących już obiektów basenowych.
Spełnia jednocześnie równocześnie następujące funkcje:
- zapewnia szczelność
- stanowi estetyczne wykończenie niecki basenowej
- jest barierą przeciwko przesiąkaniu wody. ochroni konstrukcję basenu przeciwko korozyjnemu działaniu wody i substancji chemicznych zawartych w wodzie.
Nowoczesne technologia gwarantuje doskonałe właściwości użytkowe, bardzo dobrą odporność na związki i sole używane do uzdatniania wody, tłuszcze zwierzęce i oleje oraz produkty rozkładu mikroorganizmów.

Asortyment uzupełniający materiałów izolujących 

Zastosowanie asortymentu uzupełniającego jest istotne ze względu na konieczność poprawnej aplikacji, a w konsekwencji bezusterkowego funkcjonowania izolacji w systemie Fatrafol. Spełnienie reżimów technologicznych i zaleceń producenta daje gwarancje tak wodoszczelności, jak również gazoszczelności powłoki bez osłabienia w każdym z jej najdrobniejszych nawet detali.

Podstawowe materiały uzupełniające w systemie powłok izolacyjnych i ich zastosowanie

 • narożniki wewnętrzny typ 10 - obróbka kątów i rogów
 • narożnik zewnętrzny typ 11- opracowanie naroży
 • łata typ 12 - przekrycie uszkodzonych miejsc lub kotew przechodzących przez izolację poza obrzeżem folii
 • kołnierz typ 13 - wytworzenie przejść w płaszczu o okrągłym przekroju
 • masa zalewowa Z-01 (7-02) - zabezpieczenie połączeń folii izolacyjnych z PCV-P
 • rozcieńczalnik l. 494 - do rozcieńczania masy zalewowej, do spawania na zimno folii PVC-P

 

 1. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 2. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 3. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 4. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 5. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 6. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 7. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 8. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 9. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 10. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 11. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 12. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 13. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 14. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 15. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 16. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 17. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 18. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 19. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 20. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 21. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 22. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 23. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 24. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 25. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 26. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 27. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 28. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 29. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 30. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 31. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 32. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 33. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 34. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 35. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 36. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 37. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 38. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 39. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 40. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 41. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 42. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 43. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 44. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 45. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 46. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 47. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 48. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 49. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 50. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 51. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 52. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 53. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 54. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 55. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
 56. Pokrycia dachowe z folii PCV - FATRAFOL S
przewiń do góry