Uszczelnienia kominów, murów ogniowych i przyłączy do innych budynków

Jak przedstawiono na schemacie obok, mamy do czynienia z uszczelnieniem poziomym na kontakcie obróbka blacharska - papa i pionowym na kontakcie obróbka blacharska - tynk (mur, beton).

W pierwszym przypadku odcinamy odstające fragmenty papy, oczyszczamy miejsce naprawiane i uszczelniamy za pomocą masy Wet-R-Dri Roof Cement w układzie masa + siatka + masa.

W drugim przypadku, jeżeli nastąpiło odkształcenie obróbki blacharskiej i odgięła się od płaszczyzny ściany komina, przy pomocy dybli mocujemy ją do komina. Przed dociągnięciem wkręta wciśnijmy trochę uszczelniacza pod blachę. Małe ubytki tynku przy obróbce uzupełniamy uszczelniaczem Wet-R-Dri Roof Cement, a resztę tak jak poprzednio w układzie masa + siatka + masa. Nie należy owijać jednym pasem siatki całego komina, lecz dociąć na każdą ścianę osobny kawałek. Szerokość pasa siatki dobieramy wg potrzeb, ale nie powinna być mniejsza od 10 cm.

Analogicznie postępujemy wszędzie tam gdzie jest podobna konstrukcja obróbki blacharskiej tj. uszczelniając ogniomur czy też przyłącze do innego budynku lub konstrukcje nadbudowy dachu (maszynownie, świetliki itp.).

przewiń do góry