Pęcherze

Pojawienie się pęcherzy powietrznych na pokryciu dachowym świadczy o dwóch istotnych faktach:

  • że pokrycie dachu jest szczelne
  • że nie jest prawidłowo rozwiązany problem wentylacji pokrycia

Wyjaśnienie: pęcherze powstają z powodu rozprężania się pary wodnej pod wpływem temperatury. Para wodna unosi się wraz z wilgotnym powietrzem do góry, wnika w strukturę stropu i wędruje do tzw. "punktu rosy", czyli miejsca gdzie odpowiednie warunki fizyczne (temperatura, wilgotność i ciśnienie) pozwolą jej się wykroplić w postaci wody. Najczęściej dzieje się to na styku betonu i papy, gdyż papa nie przepuszcza pary wodnej. Wzrost temperatury spowodowany nagrzewaniem dachu przez słońce powoduje rozprężanie pary wodnej, odrywanie papy od betonu i powstanie pęcherza. Jeżeli tzw. punkt rosy wypadnie niżej, gdzieś w betonie stropu dochodzi do przemrożenia stropu, dodatkowych uszkodzeń np. w postaci rozkruszonej wylewki cementowej.

Sam pęcherz nie powoduje przecieków, ale jest groźny bo może pęknąć, a wtedy woda wleje się przez szczelinę. Likwidację pęcherza prowadzimy wg następujących kroków:

  • przecinamy nożem warstwy papy, aż do tego poziomu gdzie nastąpiło rozklejenie. Nacinamy pęcherz prowadząc linie cięcia "na krzyż" lub w kształcie litery "H". Wybór uzależniamy od kształtu pęcherza ( owalne "na krzyż", podłużne na "H")
  • odginamy nacięte fragmenty papy na zewnątrz. Z wnętrza pęcherza wymiatamy rumosz lepikowy. Jeżeli pęcherz jest suchy rozsmarowujemy wewnątrz niego Wet-R-Dri Roof Cement taką warstwą aby po złożeniu naciętych fragmentów i przydeptaniu ich butami masa wyszła spomiędzy krawędzi nacięcia. Jeżeli pęcherz jest mokry , otwieramy go i pozostawiamy do wieczora aby wilgoć mogła odparować. Dalej postępujemy jak w przypadku pęcherzy suchych. Nie pozostawiamy otwartych pęcherzy na noc gdyż grozi to ryzykiem zalania
  • na miejscach cięcia wygładzamy wyciśniętą masę przy pomocy szpachelki, docinamy paski siatki, wklejamy ją na masę na miejscach nacięć i ponownie pokrywamy masą
  • w przypadku, gdy pęcherze są duże (pow. 1 m kw.) i suche możemy je podklejać używając Cold System Roof Coating. Na oczyszczone wnętrze rozciętego pęcherza nakładamy szczotką lub pędzlem warstwę masy Cold System Roof Coating w il. ok. 0,8 kg/m kw. Pozostawiamy na ok. 1 godz., aby odparowały rozpuszczalniki, następnie zakładamy z powrotem odgięte kawałki papy, dociskamy do podłoża, a dalej postępujemy jak punkcie wyżej
przewiń do góry