Montaż kominków wentylacyjnych

Kominki wentylacyjne z PCV (do kupienia na niektórych składach budowlanych) służą odprowadzeniu pary wodnej z pokrycia dachu, szczególnie takiego, który wcześniej był nieszczelny i pomiędzy jego warstwami znajduje się wilgoć, której ogrzanie może spowodować pęcherzy na pokryciu.

Montaż kominka wentylacyjnego na dachu bez ocieplenia

(przedstawiono na schemacie 1)

  • wiercimy lub wycinamy otwór o średnicy rury kominka wentylacyjnego (standardowo 70 mm) w pokryciu papowym przez wszystkie warstwy papy, aż do betonu
  • nakładamy na kryzę kominka wentylacyjnego (płaski element kominka) od strony przylegającej do dachu warstwę uniwersalnego uszczelniacza dekarskiego Wet-R-Dri Roof Cement grubości ok. 5-7 mm . Masę nakładamy na obwodzie kryzy pasem o szer. ok. 5 cm
  • ustawiamy kominek osiowo do wyciętego otworu. Dociskamy kryzę do podłoża, tak aż masa wyjdzie spoza niej. Jeżeli masa nie daje się wycisnąć to znaczy, że nałożyliśmy jej za mało
  • w kawałku papy podkładowej o wym. 50x50 cm wycinamy centralnie okrągły otwór o zewnętrznej śr. rury kominka mierzonej u jego nasady
  • cały kawałek papy smarujemy Wet-R-Dri Dry Roof Cement warstwą grubości ok. 3 - 5 mm, nakładamy przez rurę kominka i dokładnie dociskamy do podłoża
  • miejsce u nasady kominka, tam gdzie przylega papa uszczelniamy Wet-R-Dri Roof Cement
  • krawędzie zewnętrzne łaty papowej stabilizującej kominek uszczelniamy w układzie masa + siatka + masa

Montaż kominka wentylacyjnego na dachu z warstwą termoizolacji

(przedstawiono na schemacie 1)

Postępujemy analogicznie jak w poprzednim przykładzie, z tym że otwór wiercimy także przez warstwę termoizolacyjną. Jeżeli termoizolacja jest nie jest wykonana z polistyrenu (styropianu) i jej grubość wynosi ponad 10 cm do otworu wstawiamy łącznik. Jest to rura np. z pcv (może być kanalizacyjna) o śr. takiej aby zmieściła się do rury kominka wentylacyjnego i długości takiej aby wystawała ok. 5 cm ponad powierzchnię dachu. Rurę tę należy sperforować, czyli najprościej mówiąc gęsto ponacinać piłką tworząc otwory szczelinowe lub nawiercić tworząc otwory okrągłe.

Rozmieszczenie kominków wentylacyjnych na połaci dachowej

(przedstawiono na schematach 3 i 4)

Aby właściwie rozmieścić komiki wentylacyjne należy pamiętać o następujących zasadach i prawach:
a) wilgotne powietrze z parą wodną migruje zawsze do góry czyli w kierunku kalenicy.
b) kominków nie należy montować w odległości mniejszej niż 1,0 m od kominów, murków ogniowych, świetlików, dużych deflektorów i innych elementów nadbudowy dachu.
c) obszar działania kominka to powierzchnia:
- bez warstwy termoizolacyjnej do 40 m2 - promień działania wynosi więc do. 3,5 m,
- z warstwą termoizolacyjną niepolistyrenową do 65 m2 - promień działania wynosi więc do 4,5 m.

Obszary działania kominków powinny pokryć całą płaszczyznę dachu.

 

 

montaż kominka na papie

montaż kominka na papie z termoizolacją

rzut rozmieszczenia kominków

rzut rozmieszczenia kominków

 

 

przewiń do góry