Doszczelnianie starych łat z papy

Być może mamy na naszym dachu stare łaty z papy. Uszczelnienie krawędzi takiej łaty uszczelniaczem dekarskim Wet-R-Dri Roof Cement zapobiega przyszłym przeciekom, ponieważ na takich łatach tworzą się często kawerny (rybie pyski), kanały wciekowe i inne szczeliny. Wnikająca w nie woda pod wpływem niskich temperatur zamienia się w lód i powstają rozległe uszkodzenia nad miejscem kiedyś naprawianym, więc już osłabionym.

Uszczelnienie możemy przeprowadzić samym uszczelniaczem szpachlując krawędź połączenia łaty i papy lub, jeżeli brzegi łaty odstają a uszkodzenia są znaczne naprawa wymaga zastosowania wariantu masa + siatka + masa.

przewiń do góry