Przygotowania

Ogólne zasady postępowania podczas przygotowania powierzchni miejsc naprawianych

Aby uzyskać jak najlepszy efekt naszych prac musimy przygotować i oczyścić miejsca naprawiane. Należy zamieść dokładnie dach lub umyć go wodą pod ciśnieniem aby usunąć z papy pyły, piasek, kamyki i wszystkie luźne elementy mogące utrudnić rozsmarowanie masy lub zmniejszyć jej adhezję (przyczepność).

Miejsca zastoju wody i nagromadzenia osadów należy wyszorować szczotką i wodą z dodatkiem detergentu, a potem dokładnie spłukać czysta wodą.

Rdzę i łuszczące się fragmenty farby usunąć z elementów metalowych. Nagar rdzy zdejmujemy przy pomocy szczotki stalowej tylko w części nie związanej z metalem. Pozostałość trwale związaną zabezpieczamy farbą antykorozyjną z inhibitorami korozji, wcierając ja pędzlem w miejsca zardzewiałe. Jeżeli blacha wykazuje wielomiejscowe ślady rdzy to całą należy jeszcze raz przemalować taką farbą. Zapobiegnie to zjawisku rozwijania się korozji pod nałożonymi powłokami asfaltowymi.

Powierzchnię starych tynków, betonów, sztukaterie itp. struktury należy przetrzeć szczotką stalową aby zdjąć luźno związaną warstwę na powierzchni, a następnie zagruntować gruntem asfaltowym na bazie rozpuszczalnika.

przewiń do góry