Remont pokrycia dachu


NAZWA SYSTEMU UKŁAD TECHNOLOGICZNY ŻYWOTNOŚĆ STAN POKRYCIA
LAMINAT MINERAL 1. Cold System Roof Coating
2. Siatka zbrojeniowa
3. Fibered Roof Coating
4. Posypka Mineralna
ok. 5 - 7 lat Istniejące pokrycie przywiera do podłoża
LAMINAT SILVER 1. Cold System Roof Coating
2. Siatka zbrojeniowa
3. Fibered Roof Coating
4. Premium Aluminium Fibered Roof Coating
ok. 10 lat Istniejące pokrycie przywiera do podłoża
DOUBLE LAMINAT SILVER 1. Cold System Roof Coating
2. Siatka zbrojeniowa
3. Cold System Roof Coating
4. Fibered Roof Coating
5. Premium Aluminium Fibered Roof Coating
ok. 10 lat Istniejące pokrycie przywiera do podłoża

W pozostałych przypadkach kiedy nie możemy wykonać konserwacji musimy wykonać regenerację pokrycia. Poniżej opisujemy zestaw wariantów przedstawionych w tabeli obok

LAMINAT MINERAL

Na przygotowanym podłożu (patrz rozdział pt. Uszczelnienia systemowe) rozprowadzamy przy pomocy szczotki dekarskiej powłokę Cold System Roof Coating w il. 0,9-1,0 kg/m kw. Rozprowadzanie rozpoczynamy od najniższego punktu na dachu, tzn. od pasa nadrynnowego lub w przypadku dachu pogrążonego od krawędzi wykonanego koryta (analogicznie jak układanie papy) . Pas powłoki powinien mieć szerokość większą niż szerokość wałka siatki czyli 1,65 m. Na świeżą powłokę wklejamy siatkę zbrojeniową rozwijając ją z rolki. Szczotką dekarską wygładzamy siatkę tak, aby nie zostawić zmarszczek. Następnie rozsmarowujemy kolejny pas powłoki wykonując zakładkę ok. 15 cm na już położonej siatce.

układanie siatki zbrojącej wokół komina

Analogicznie wklejamy drugi pas siatki wykonując zakładkę ok. 10 cm. Dokładnie dociskamy siatkę na zakładce szczotką dekarską. W ten sposób pokrywamy cały dach. Przechodząc z rozkładaniem siatki przez elementy typu maszty czy wywietrzniki o niewielkich średnicach (do 0,5 m) nacinamy siatkę nożyczkami w miejscu przebicia. Natomiast dochodząc do komina lub innych elementów nadbudowy ucinamy siatkę przed kominem, tak aby krawędź siatki przylegała do krawędzi ofasowania komina.

Dalsze zbrojenie rozpoczynamy za kominem. Na pasy boczne komina nie zazbrojone po przejściu docinamy odpowiednie kawałki siatki (z trzech stron powiększone o 10 cm zakładki!) masą Cold System Roof Coating przesmarowujemy krawędzie na zakładkę i wklejamy siatkę. Całość pozostawiamy do wyschnięcia na 48 - 72 godz. Następnie sprawdzamy cały dach: czy wszystko jest dobrze wklejone - w razie konieczności należy przesmarować nie podklejone miejsca masą Cold System Roof Coating, czy nie pojawiły się pęcherze nałożona masa tworzy szczelną powłokę nie przepuszczalną dla pary wodnej . Jeżeli wilgoć była zawarta pomiędzy warstwami papy może się teraz pojawić pęcherz wskutek rozprężania pary wodnej (świadczy to w tym momencie o szczelności wykonanej powłoki). Należy go zlikwidować zgodnie z procedurą opisaną w dziale pt. Uszczelnienia systemowe.

Kolejny krok to wykonanie powłoki Fibered Roof Coating. Rozprowadzamy ją przy pomocy szczotki dekarskiej w ilości 0,9 - 1,0 kg/m kw. Bezpośrednio na świeżą powłokę wysypujemy posypkę w ilości ok. 1,5 kg/m kw.

LAMINAT SILVER

Jest to analogiczny sposób wykonania laminatu jak w poprzednim przypadku, z tym że posypkę zastępujemy powłoką Premium Aluminium Fibered Roof Coating, którą wykonujemy po minimum 30 dniach od położenia powłoki Fibered Roof Coating. Powłokę Premium Aluminium Fibered Roof Coating nakładamy w postaci dwukrotnej cienkiej warstwy ( 2 x 0,3 kg /m2) rozprowadzanej przy pomocy wałka, pędzla lub szczotki. Warstwy można nakładać w odstępie 72 godz. Wariant ten szczególnie polecamy ze względu na rodzaj warstwy osłonowej. Powłoka Premium Aluminium Fibered Roof Coating odbija ok.80% promieniowania UV przez co znacznie wydłuża żywotność wykonanego pokrycia. Wszystkie zalety powłoki Premium Aluminium Fibered Roof Coating wyszczególnia jej karta techniczna.

DOUBLE LAMINAT SILVER

Ta odmiana laminatu o podwyższonych własnościach eksploatacyjnych stosowana jest na pokrycia wyjałowione gdzie spotkamy się ze zjawiskiem silnego nasączania pierwszą warstwą masy Cold System Roof Coating pokrycia papowego.

Zakończenie

Remont pokrycia naszego dachu dobiegł końca. Niestety to nie koniec naszych obowiązków.

Dwa razy do roku (wiosną i jesienią) powinniśmy wyjść na dach i go posprzątać: usunąć liście, worki foliowe i namuły brudu i piasku z dachu, rynien i koryt ściekowych. Powinniśmy też sprawdzić uszczelnienia i stan powłoki i ewentualnie dokonać niezbędnych poprawek. To tak jak z samochodem - co jakiś czas jeździmy na przeglądy, wymieniamy części, oleje itp. Nic nie jest wieczne. No właśnie, spytają Państwo: a co za kilkanaście lat gdy masy ulegną erozji i się wyeksploatują? Jeżeli na bieżąco dach był przeglądany to tym razem etap uszczelnień systemowych będzie mały w swoim zakresie a powłoki ograniczą się do konserwacji np. w układzie SILVER

przewiń do góry