Lokalizacja przecieku

W momencie pojawienia się przecieku należy dokonać jego lokalizacji, określając miejsce zarówno od strony sufitu jak i od strony dachu.
Zlokalizowanie miejsc przecieku nie jest proste, gdyż rzadko się zdarza, by miejsce przecieku na suficie i uszkodzenia na dachu pokrywały się w linii pionowej. Lokalizujemy więc pewien obszar, w którym mogą wystąpić przecieki zwracając szczególną uwagę na opisane poniżej elementy.

Spróbujmy opisać typowe przyczyny powstawania przecieków na dachach krytych papą:

 • uszkodzenia ciągłości powłoki hydroizolacyjnej (czyli papy) wskutek:
  - pęknięcia starej jałowej papy spowodowane jej skurczeniem i utratą wytrzymałości mechanicznej,
  - samozdylatowania stropu lub "klawiszowania" płyt stropowych prowadzące do pęknięć papy,
  - ubytku powłoki spowodowanego np. zerwaniem przez silny wiatr odstającego kawałka papy,
  - rozszczelnienie z powodu pęknięcia "pęcherza"
  - rozszczelnienia dylatacji technologicznej
  - dziur, rozklejeń papy i innych szczelin.
 • nieszczelności na przyłączach papy do elementów nadbudowy dachu i konstrukcji pokrycia, takich jak:
  - kominy, mury ogniowe, świetliki, przyłącza do innych budynków,
  - maszty, wyrzutnie wentylacyjne,
  - pasy nadrynnowe,
  - wpusty odprowadzające wodę w korytach spływowych,
 • nieszczelne i odkształcone obróbki blacharskie na połączeniach:
  - blacharki z tynkiem (powstaje szczelina przez którą wlewa się woda)
  - blacharki pomiędzy jej elementami (dziury na połączeniach)

przewiń do góry