Opis technologii konserwacyjnych

NAZWA SYSTEMU UKŁAD TECHNOLOGICZNY ŻYWOTNOŚĆ STAN POKRYCIA
MINERAL 1. Fibered Roof Coating
2. Posypka mineralna
Do 4 lat Dach w dobrym stanie, 2 - 3 lata eksploatacji, papa nie jałowa, pokrycie przywiera do podłoża
DOUBLE MINERAL 1. Fibered Roof Coating
2. Fibered Roof Coating
3. Posypka mineralna
5 - 7 lat Dach w dobrym stanie, 2 - 6 lat eksploatacji, pokrycie przywiera do podłoża
SILVER 1. Fibered Roof Coating
2. Premium Aluminium Fibered Roof Coating
5 - 10 lat Dach w dobrym stanie, 2 - 6 lat eksploatacji, pokrycie przywiera do podłoża

MINERAL - ten wariant może być stosowany do dachów stosunkowo nowych, które zostały wykonane 2 - 3 lata wcześniej. W przypadku zastosowania go do dachów starszych okres żywotności konserwacji może ulec skróceniu.

Zabieg polega na nałożeniu powłoki włókienno - asfaltowej Fibered Roof Coating na powierzchnię papy (masę rozprowadzamy przy pomocy szczotki dekarskiej w ilości ok. 0,8 - 1,0 kg/mkw.) i posypaniu świeżo wykonanej powłoki posypką dekarską. Jako posypki możemy użyć łupków serycytowo-chlorycytowych (zużycie ok. 1 kg/m2) lub posypek grysowych: gabro, melafiry, jasne piaski kwarcowe, porfiry lub

DOUBLE MINERAL to wariant stosowany do dachów od 2-6 lat eksploatacji lub starszych (przy zachowaniu powyżej wymienionych 3 punktów ostrożności). Odstęp czasu pomiędzy wykonywaniem jednej a drugiej warstwy Fibered Roof Coating winien wynosić nie mniej niż 7 dni. Posypka analogicznie jak w poprzednim przykładzie.

SILVER (szczególnie zalecany) to wariant stosowany do dachów od 2-6 lat eksploatacji lub starszych (przy zachowaniu powyżej wymienionych 3 punktów ostrożności).

Powłokę aluminiową nakładamy po upływie min 30 dni od położenia powłok czarnych. Powłokę Premium Aluminium Fibered Roof Coating nakładamy w postaci dwukrotnej cienkiej warstwy (2 x 0,3 kg/m kw.) rozprowadzanej przy pomocy wałka, pędzla lub szczotki.

Warstwy aluminiowe można nakładać w odstępie 72 godz.

Wariant ten szczególnie polecamy ze względu na rodzaj warstwy osłonowej. Powłoka Premium Aluminium Fibered Roof Coating odbija ok. 80% promieniowania UV przez co znakomicie przedłuża żywotność wykonanej konserwacji. Po zestaleniu tworzy elastyczną powłokę hydroizolacyjną.

Informacje dodatkowe

  • przed użyciem przeczytaj karty techniczne produktów
  • na dachy pochyłe nie stosuj układu z posypką
  • układanie każdej następnej warstwy jest ograniczone tylko okresem minimum, co oznacza że prace konserwacyjne możesz rozłożyć w czasie (oczywiście w okresie 1-go roku)
  • wszystkie masy należy wymieszać przed użyciem 
przewiń do góry