Fibered Roof Coating

Brak spoin pokrycia to szczelny dach

Powłoka włókienno - asfaltowa Fibered Roof Coating przeznaczona jest do stosowania na pokrycia dachowe:

 • do wykonywania remontów dachów płaskich krytych w szczególności papą, poprzez wykonanie na istniejącym pokryciu powłoki bezspoinowej zbrojonej siatką poliestrową z mas asfaltowych
 • jako warstwa konserwacyjno - regeneracyjna na różnorodne pokrycia dachowe: papowe, z mas asfaltowych, ceramiczne

Fibered Roof Coating stosowany jest w układach jednowarstwowych (konserwacja) lub wielowarstwowych z wkładką wzmacniającą w postaci siatki. Remont dachu wykonany przy użyciu Fibered Roof Coating pozwala na:

 • obniżenie kosztów w stosunku do remontu w technologii pap termozgrzewalnych nawet o 50%
 • rozłożenie kosztów w czasie poprzez przeprowadzenie remontu w etapach :
  etap 1. (opcjonalny) naprawy awaryjne - Wet-R-Dri Roof Cement
  etap 2. wykonanie uszczelnień - Wet-R-Dri Roof Cement
  etap 3. wykonaie konserwacji lub regeneracji przy pomocy Cold System Roof Coating, Fibered Roof Coating i siatki
  etap 4. powłoka hydroizolacyjna - refleksyjna Premium Aluminium

Szczegółowe informacje na temat wykonywania remontów:

 
przewiń do góry